Y GIG yng Nghymru

Mae'r GIG yng Nghymru yn darparu gwasanaethau lleol drwy Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd. Caiff pob un ei rhedeg fel sefydliad ar wahân. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bob sefydliad ar eu gwefannau unigol.

Y Gogledd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Y Canolbarth

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Y De-ddwyrain

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Y De-orllewin 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cymru Gyfan

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Cyhoeddiadau

Gyrfaoedd Meddygol yng Nghymru

Gyrfaoedd Nyrsio yng Nghymru