Rhyddfraint am Gwybodaeth

Daeth y Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) i rym o’r 1af Ionawr 2005, adlewyrchir newid polisi wladol yn weinyddiaeth cyhoeddus o ddiwylliant cyfrinachol i un o agorwydd a atebolrwydd.

Mae’r ddeddfwriaeth DRhG yn alluogi i chi, y cyhoedd, yr hawl cyffredinol o fynediad i wybodaeth a sy’n cael ei ddal gan unrhyw awdurdod cyhoeddus fel Atebion Iechyd Cymru, darostyngiedig i esemptiau cyfyngedig sbesifig. I weld y Ddeddf, dilynwch y linc Freedom of Information Act 2000 os gwelwch yn dda.

Os ydych eisiau gwneud ymofymiad am wybodaeth mewn i AIC, yna wnewch hyn trwy’r ffuflen Adborth AIC neu mewn ysgrifen os gwelwch y dda i:

 

e-bostio: enquiries@trainworklive.wales neu

ysgrifennu at:

Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
Uned Hawliau Gwybodaeth
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ.

General Enquiries

Freedom of information requests should be sent to the above email, however, general enquiries should be sent to Enquiries@TrainWorkLive.Wales