Polisi cwcis

Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i gynnig y profiad gorau i'n defnyddwyr. Os yw'r feddalwedd rydych chi'n ei defnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) wedi'i gosod i dderbyn cwcis, a byddwch chi'n parhau i ddefnyddio'r wefan, byddwn ni'n cymryd eich bod chi'n fodlon ein bod ni'n defnyddio cwcis. Os ydych chi am wneud hynny, gallwch newid gosodiadau eich porwr, ond efallai na fydd rhai nodweddion o'r wefan hon, a llawer o wefannau eraill, yn gweithio fel y byddech chi'n ei ddisgwyl.

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu gosod ar eich cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maen nhw'n cael eu defnyddio gan y mwyafrif o wefannau mwyaf diweddar i sicrhau bod defnyddwyr yn gallu eu gwe-lywio'n llwyddiannus, i helpu’r gwefannau i weithio'n fwy effeithlon, neu i roi gwybodaeth i berchnogion gwefan am sut y mae hi'n cael ei defnyddio.

Nid yw ein cwcis ni'n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi, ac nid ydynt yn cadw gwybodaeth am y gwefannau roeddech chi wedi ymweld â nhw cyn ichi ddod yma. Dim ond cwcis sy'n gysylltiedig â pherfformiad a swyddogaethau'r wefan, sy'n gwbl angenrheidiol, rydyn ni'n eu defnyddio.

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis sy'n targedu defnyddwyr neu sy'n hysbysebu.

Gallwch osod eich porwr fel nad yw’n derbyn cwcis. Ond, os byddwch chi'n gwneud hynny, efallai na fyddwch chi'n gallu defnyddio rhai nodweddion ar y wefan sy'n dibynnu ar gwcis.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu ichi reoli rhywfaint ar y rhan fwyaf o gwcis drwy newid y gosodiadau. I gael gwybod rhagor am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutccokies.org, neu defnyddiwch y swyddogaeth "Help" yn eich porwr.
Gall y cwcis canlynol gael eu defnyddio ar y wefan hon:

000HIDECOOKIEMESSAGE Os byddwch chi'n clicio'r botwm i guddio'r neges am gwcis sy'n cael ei dangos pan fyddwch chi'n ymweld gyntaf â'r wefan, byddwn yn gosod cwci er mwyn inni wybod nad oes angen dangos y neges eto.

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Google Analytics

Mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Drwy ddeall hyn, gallwn ni wella cynnwys ein gwefan a phrofiad ymwelwyr wrth ei gwe-lywio er mwyn diwallu anghenion yn well. Mae'r cwcis hyn yn galluogi Google i gasglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â'r wefan, o ble y mae'r ymwelwyr wedi dod i'r wefan, a'r tudalennau y maen nhw'n ymweld â nhw. Bydd yr wybodaeth hon ar gael inni wedi hynny ar ffurf siartiau ac adroddiadau.
I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i: yma

NID

SNID

PREF

testcookie

khcookie

Gwasanaethau Eraill Google
Gall y cwcis a restrir gael eu gosod oherwydd ein bod ni'n defnyddio gwasanaethau eraill Google, fel Google Maps, Google Translate neu fotwm "Plus One" Google. Bydd y cwcis a fydd yn cael eu gosod yn amrywio gan ddibynnu ar y gwasanaethau sy'n cael eu defnyddio, a'ch perthynas chi â Google. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y cwcis hyn, na mynediad atynt chwaith. Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google i gael rhagor o fanylion

VISITOR_INFO1_LIVE

use_hitbox

PREF

demographics

recently_watched_video_list

YouTube

Os byddwn ni'n cynnwys fideos YouTube ar y wefan hon, gallai YouTube osod cwis ar eich cyfrifiadur. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y cwcis hyn, na mynediad atynt chwaith. Gan mai Google sydd piau YouTube, mae Polisi Preifatrwydd Google yn berthnasol iddo 

Cwcis ag enwau'n dechrau â'r llythrennau "BIGIP" Mae gennym nifer o wahanol borwyr. Mae'r cwci hwn yn cael ei ddefnyddio i sicrhau y byddwch chi’n parhau mewn cysylltiad â’r un porwr gydol eich sesiwn.