Swyddi

Glan Clwyd Hospital 2

Mae'r GIG yng Nghymru yn recriwtio yn barhaus. Gallwch weld yr holl swyddi gwag ar gyfer pob proffesiwn ac arbenigedd yng Nghymru ar wefan swyddi'r GIG.

Yn ôl proffesiwn / arbenigedd

Os oes gennych ddiddordeb mewn swyddi gwag ar gyfer proffesiwn neu arbenigedd penodol, defnyddiwch y dolenni isod.

Pob swydd Feddygol Wag yng Nghymru
Nid yw’r holl swyddi gwag ar gyfer meddygon teulu yng Nghymru wedi’u rhestru ar wefan Swyddi’r GIG yn y ddolen uchod. Mae Cydwasanaethau’r GIG yn gweithredu fel Cyflogwr Unigol Arweiniol ar gyfer pob meddyg teulu yma ac yn cynnal rhestr ro’r holl swyddi gwag sydd ar gael ar hyn o bryd. Os oes gennych ddiddordeb mewn swydd meddyg teulu, anfonwch e-bost atom yn ymholiadau@hyfforddigweithiobyw.cymru neu llenwch ein ffurflen ymholiadau meddygol ar-lein a bydd rhywun yn cysylltu â chi o fewn 2 diwrnod gwaith.

Pob swydd Fferyllol yng Nghymru

Pob Swydd Nyrsio Wag yng Nghymru

Pob Swydd Seiciatreg Wag yng Nghymru

Yn ôl rhanbarth

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn rhan benodol o Gymru, gallwch hefyd weld swyddi gwag y byrddau iechyd perthnasol ar y wefan.

Y Gogledd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Swyddi nyrsio

I gael gwybod beth sydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i’w gynnig fel cyflogwr, ac i ddysgu mwy am yr ardal leol, ewch i: HyfforddiGweithioByw Gogledd Cymru

Y Canolbarth

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: Swyddi nyrsio

I gael gwybod beth sydd gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys i’w gynnig fel cyflogwr, ac i ddysgu mwy am yr ardal leol, ewch i: Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

Y De-ddwyrain

Bwrdd Iechyd Prifygsol Aneurin Bevan: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifygsol Aneurin Bevan: Swyddi nyrsio

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: Swyddi nyrsio

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Swyddi nyrsio 

Y De-orllewin 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: Swyddi nyrsio 

I gael gwybod beth sydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i’w gynnig fel cyflogwr, ac i ddysgu mwy am yr ardal leol, ewch i: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: Swyddi nyrsio

Cymru Gyfan

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Meddygol
Meddygol
Meddygol

Gall hyfforddi yng Nghymru agor drysau at nifer o gyfleoedd cyffrous o ran eich gyrfa, a hynny gyda chefnogaeth gan nyrsys profiadol sy'n eich helpu ar bob cam. Drwy ddewis ymarfer yma, gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau addysg a hyfforddi ardderchog.

Nyrsio a Bydwreigiaeth
Nyrsio a Bydwreigiaeth
Nyrsio

Fel nyrs yng Nghymru, cewch gyfle i barhau â thraddodiadau’r GIG yn y fan lle dechreuodd y gwasanaeth, a dylanwadu ar ddyfodol nyrsio.