Swyddi

Mae'r GIG yng Nghymru yn recriwtio yn barhaus. Gallwch weld yr holl swyddi gwag ar gyfer pob proffesiwn ac arbenigedd yng Nghymru ar wefan swyddi'r GIG.

Yn ôl proffesiwn / arbenigedd

Os oes gennych ddiddordeb mewn swyddi gwag ar gyfer proffesiwn neu arbenigedd penodol, defnyddiwch y dolenni isod.

Swyddi Meddygol Gwag yng Nghymru

Swyddi Meddygon Teulu Gwag 

Swyddi Fferyllol 

Swyddi Nyrsio a Bydwreigiaeth

Swyddi Seiciatreg

Yn ôl rhanbarth

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn rhan benodol o Gymru, gallwch hefyd weld swyddi gwag y byrddau iechyd perthnasol ar y wefan.

Y Gogledd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Swyddi nyrsio a bydwreigiaeth

I gael gwybod beth sydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i’w gynnig fel cyflogwr, ac i ddysgu mwy am yr ardal leol, ewch i: HyfforddiGweithioByw Gogledd Cymru

Y Canolbarth

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: Swyddi nyrsio a bydwreigiaeth

I gael gwybod beth sydd gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys i’w gynnig fel cyflogwr, ac i ddysgu mwy am yr ardal leol, ewch i: Fwrdd Iechyd Addysgu Powys

Y De-ddwyrain

Bwrdd Iechyd Prifygsol Aneurin Bevan: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifygsol Aneurin Bevan: Swyddi nyrsio a bydwreigiaeth

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: swyddi gwag Meddygon Teulu

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: Swyddi nyrsio a bydwreigiaeth

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: Swyddi nyrsio a bydwreigiaeth 

Y De-orllewin 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: Swyddi nyrsio a bydwreigiaeth

I gael gwybod beth sydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i’w gynnig fel cyflogwr, ac i ddysgu mwy am yr ardal leol, ewch i: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: Swyddi meddygol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: Swyddi nyrsio a bydwreigiaeth

I gael gwybod beth sydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i’w gynnig fel cyflogwr, ac i ddysgu mwy am yr ardal leol, ewch i: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cymru Gyfan

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Meddygol

Gall hyfforddi yng Nghymru agor drysau at nifer o gyfleoedd cyffrous o ran eich gyrfa, a hynny gyda chefnogaeth gan nyrsys profiadol sy'n eich helpu ar bob cam. Drwy ddewis ymarfer yma, gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau addysg a hyfforddi ardderchog.

Nyrsio a Bydwreigiaeth

Fel nyrs yng Nghymru, cewch gyfle i barhau â thraddodiadau’r GIG yn y fan lle dechreuodd y gwasanaeth, a dylanwadu ar ddyfodol nyrsio.