Shirley Clancy

Mae Shirley Clancy yn Nyrs Gymunedol yn Ne Orllewin Cymru. Er iddi gael ei geni yn Bournemouth, symudodd Shirley i Gymru fel plentyn, ac yn 1988. daeth yn nyrs gofrestredig. Ar ôl ymddeol ychydig fisoedd yn ôl, dychwelodd Shirley i faes Nyrsio Cymunedol a Gofal Lliniarol yn ardal Sir Benfro, gan weithio ambell ddiwrnod yr wythnos. Dyma hi i esbonio:

“Roeddwn i’n gwybod na fyddwn i ddim yn gallu eistedd yn llonydd ar ôl ymddeol ychydig fisoedd yn ôl, felly rydw i’n hapus dros ben fy mod i wedi gallu dychwelyd i nyrsio’n rhan amser, gan barhau i wneud yr hyn rwy’n ei garu. Mae’r ffaith fod GIG Cymru’n cynnig y dewis i mi weithio’n hyblyg yn beth rhagorol.

“Drwy gydol fy ngyrfa rydw i wedi archwilio sawl llwybr gwahanol ym myd nyrsio, gan gynnwys nyrsio cyffredinol, nyrsio triage, cwblhau Diploma Gofal Lliniarol a gweithio gyda Macmillan. Mae cymaint o lwybrau y gallwch chi eu dilyn yng Nghymru. Ond ar ôl popeth, rwy’n ystyried mai Nyrsio Cymunedol yw fy maes arbenigedd a dyma beth rydw i wedi mynd yn ôl i’w wneud. Fe wnes i ddechrau fy ngyrfa fel ‘state enrolled nurse’ yn 1979, cyn dod yn un o’r myfyrwyr cyntaf erioed i ddilyn y cwrs trawsnewid Nyrs Gofrestredig yn 1988. Fe wnes i gwblhau hwn yn  Ysbyty Llwynhelyg yn Hwlffordd a dyna ble wnes i aros drwy gydol y rhan fwyaf o’m gyrfa. 

“Yn fy amser hamdden rydw i’n dwlu cerdded ar lwybr arfordir Cymru – wnewch chi byth flino ar olygfeydd Cymru, am eu bod nhw mor hardd. Rydw i hefyd yn hoffi gwneud yoga, weithiau ar fy nhraeth lleol gyda fy ffrindiau, a chanu yn fy nghôr lleol. Rydw i’n gallu gweld fy hun yn dal ati i nyrsio pobl am dipyn eto. Cyhyd â ’mod i mewn iechyd, rydw i eisiau gofalu am fy nghleifion; ond gydag ychydig mwy o amser sbâr i mi fy hun!”