Luke Pybus

Mae Luke Pybus o Wlad yr Haf, yn Nyrs Iechyd Meddwl newydd gymhwyso gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Ne Cymru. Ar ôl graddio mewn Astudiaethau Ffilm, penderfynodd Luke newid llwybr ei yrfa ac yn 2012, ailhyfforddodd fel nyrs. Cafodd ei ddyfarnu’n ‘ail’ ar gyfer gwobr Nyrs Dan Hyfforddiant y Flwyddyn 2017 yn ddiweddarach. Dyma Luke i esbonio:

“Symudais i Gymru o dde orllewin Lloegr 10 mlynedd yn ôl er mwyn astudio am radd mewn Astudiaethau Ffilm. Roeddwn i wrth fy modd yn astudio ac yn byw yng Nghaerdydd ond cefais drafferth dod o hyd i yrfa oedd yn fy nhanio i ar ôl i mi raddio. Penderfynais newid llwybr fy ngyrfa’n llwyr, a mynd ati i ailhyfforddi fel Nyrs Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol De Cymru.

“Rydw i wedi bod yn fy rôl fel Nyrs Iechyd Meddwl ers mis Hydref 2016, ond rydw i wedi ymgartrefu’n llwyr yn barod, ac rydw i wrth fy modd fy mod i wedi gwneud y penderfyniad i newid trywydd. Mae’r gwaith yn fy nghadw ar flaenau fy nhraed bob dydd, ond mae’r heriau beunyddiol yn golygu ei bod hi’n swydd werth chweil. Drwy gydol fy rhaglen gradd nyrsio, rydw I wedi cael cefnogaeth dda gan fy nghyd-fyfyrwyr, fy mentoriaid a’m darlithwyr, ac mae hyn wedi parhau ers i mi ddechrau gweithio yn Ysbyty George Thomas. Cafodd fy ngwaith caled ei gydnabod pan gefais wybod fy mod wedi dod yn ail ar gyfer gwobr ‘Nyrs Dan Hyfforddiant y Flwyddyn 2017’ y Coleg Nyrsio Brenhinol. Mae llawer o gyfleoedd i gael eich cydnabod am eich gwaith yma yng Nghymru.

“Dim ond ers naw mis yr ydw i wedi cymhwyso’n llawn ond gallaf weld y barod ble gallai fy ngyrfa ddatblygu dros y blynyddoedd i ddod – efallai gyda dilyniant naturiol i rôl sy’n seiliedig yn y gymuned. Mae fy hyfforddwr wedi bod yn gefnogol iawn ac wedi fy helpu i droi fy addysg yn rhywbeth ymarferol. Rydych chi’n cael cymaint o gyfle i symud ymlaen i fandiau uwch ar draws y cannoedd llwybrau nyrsio gwahanol yng Nghymru, sy’n ardderchog.

“Byddwn i’n annog nyrsys sydd newydd gymhwyso i ddechrau ar eu llwybr gyrfaol yng Nghymru; byddai’n anodd iawn dod o hyd i well ansawdd bywyd un unman arall. Mae fy mhriodas ar y trothwy, mae gen i fy merch hyfryd a’m cartref bendigedig yng Nghaerdydd, felly dwi’n bendant yma i aros!”