Dr Leanne Griffin

I Leanne Griffin Prif Gofrestrydd yn Ysbyty’r Tywysog Phillip yn Llanelli, penderfyniad hawdd oedd dewis aros yn ei chynefin yn ne Cymru i hyfforddi, gweithio a byw. Mae’r gefnogaeth a’r meithrin a dderbyniodd hyd yn hyn wedi’i helpu i sylweddoli’i llawn botensial, heb sôn am gyflwyno cyfleoedd cyffrous iawn iddi ar hyd y daith, cyfleoedd y mae Leanne wedi’u cipio â dwy law. Dyma hi i esbonio:

“Pan ddaeth hi’n adeg penderfynu ar fy hyfforddiant meddygol craidd ac yna’r uwch-hyfforddi meddygol mewn meddygaeth anadlu, de Cymru oedd fy newis cyntaf, a’r unig ddewis mewn gwirionedd. Mae’r amgylchedd hyfforddi mewn ysbytai yma’n eithriadol o gefnogol, gyda thimau clos, cydweithwyr hŷn sy’n hawdd mynd atyn nhw a chyfleoedd di-ben-draw i ymestyn a thyfu i unrhyw un sy’n barod am yr her.

“Rydw i’n manteisio’n llawn ar y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig fel Prif Gofrestrydd ar hyn o bryd – swydd sydd ar gael i uwch-gofrestryddion. Mae hyn yn rhoi blwyddyn allan i mi o’r hyfforddiant meddygaeth anadlu, er mwyn i mi gael profiad ymarferol mewn arweinyddiaeth glinigol a rheoli, gyda chefnogaeth rhaglen addysgol. Fel Prif Gofrestrydd, rydw i’n cael gweithio’n agos gyda chydweithwyr meddygol hŷn yma yn Ysbyty’r Tywysog Philip, er mwyn fy arfogi â’r wybodaeth a’r sgiliau fydd eu hangen arnaf er mwyn dod yn arweinydd meddygol dylanwadol yn y dyfodol, a hybu rhagoriaeth mewn hyfforddiant meddygol a gofal gwell i gleifion. Mae’n fy ysbrydoli ac yn fy ngrymuso, ac eisoes mae wedi gadael i mi wella a datblygu sgiliau a fydd yn hanfodol wrth i mi symud ymlaen yn fy ngyrfa.

“Roeddwn i’n gwybod o’r dechrau y byddai hyfforddi yng Nghymru’n fy helpu i gyflawni fy mhotensial i’r eithaf a’m symud i gyfeiriad y nod terfynol o ddod yn ymgynghorydd anadlu. Mae’r cymorth a’r gefnogaeth a gefais gan Ddeoniaeth Cymru ac oddi wrth gydweithwyr yn yr ysbyty ar hyd y daith wedi bod yn ail i ddim, yn yr un modd â chefnogaeth frawdgarol fy nghyd-fyfyrwyr ar y cwrs. O’i gyfuno â’r cydbwysedd rhagorol rhwng gwaith a bywyd, a’r harddwch naturiol syfrdanol a geir ar bob llaw – ni allaf argymell hyfforddi yng Nghymru yn ddigon cryf.”