Dr Fawaaz Nuzeebun

Mae Dr Fawaaz Nuzeebun o Mauritius, ym mlwyddyn gyntaf ei hyfforddiant meddyg teulu yng Nghaerdydd. Ar ôl astudio a chael profiad meddyg mewn sawl gwlad ledled y byd gan gynnwys Grenada a Trinidad, penderfynodd Fawaaz gofrestru ar Gynllun Cymoedd Morgannwg ynghynt eleni ar ôl cwympo mewn cariad â Chymru yn ystod taith benwythnos. Dyma Fawaaz i esbonio:

"Cefais fy ngeni ym Mauritius a bûm i’n byw yno nes symud i’r Caribî yn 2008 i astudio meddygaeth yn Grenada. Astudiais yno am dair blynedd cyn derbyn y cyfle i symud i’r Deyrnas Unedig i gwblhau fy lleoliad clinigol. Am ddwy flynedd, roedd gen i le mewn ysbyty yn Llundain.

"Ar ôl gorffen fy mlynyddoedd sylfaen yn Trinidad, dychwelais i’r DU yn 2015, gyda chynnig o waith yng Nghaint. Ym mis Hydref y llynedd, fe ges i daith car am benwythnos i ogledd Cymru, a chwympais mewn cariad â’r wlad. Dydw i ddim yn arbennig o hoff o fywyd y ddinas, ac roedd gweithio mewn ysbyty prysur yn Llundain yn brofiad ychydig yn llethol, felly ar ôl ymweld â Chymru, penderfynais archwilio’r posibilrwydd o gwblhau fy hyfforddiant meddyg teulu yma.

"Cofrestrais ar Gynllun Hyfforddi Morgannwg yn y Cymoedd ynghynt eleni, ac rwy’n dwlu ar bob eiliad. Rydw i wedi cael profiad i hyfforddiant prifysgol ledled y byd, ond does yr un hyfforddiant yn cymharu â hwnnw a dderbyniais yng Nghymru, yn fy mhrofiad i. Rwyf wrth fy modd â natur gefnogol, gyfeillgar y rhaglen, a byddaf yn cael cyswllt beunyddiol un i un â chydweithwyr proffesiynol. Yn ogystal â’r hyfforddiant meddyg teulu, rydw i wedi derbyn croeso twymgalon gan y gymuned yng Nghymru ac wedi dod i deimlo mai Cymru yw fy ail gartref.

"Bydd unrhyw un sy’n fy adnabod yn cytuno fod gen i obsesiwn am unrhyw beth ar bedair olwyn – beicio cwad, go-cartio, unrhyw beth tebyg. Yn fy marn i, mae Cymru’n ardal berffaith ble gallaf ymroi i’m diddordebau, yn ogystal â’m cariad at ffotograffiaeth. Rydw i’n teimlo’n gartrefol yma yng Nghymru, ac er cymaint rydw i’n mwynhau teithio, rwy’n credu y bydda i’n bwrw gwreiddiau yng Nghymru a gallaf yn bendant weld fy hun yn setlo yma i weithio fel meddyg teulu ar ôl cymhwyso."