Dr Cheryl Anderson

Yn ogystal â gwneud hyfforddiant Meddyg Teulu yng Nghaerdydd, mae Dr Cheryl Anderson o Birmingham, yn arbenigo mewn Hyfforddi Academaidd er mwyn agor mwy o ddrysau drwy gydol ei gyrfa fel meddyg teulu, gan gychwyn ar ymchwil Gofal Sylfaenol uchel ei glod. Dyma Cheryl i esbonio:

“Ar ôl i mi wneud fy ngradd Meddygaeth ym Mhrifysgol Keele, dewisais gwblhau fy hyfforddiant i fod yn feddyg teulu yng Nghymru, oherwydd y cynlluniau hyfforddi blaengar ac uchel eu parch oedd yn cael eu cynnig yn Neoniaeth Cymru. Dewisais y Cynllun Hyfforddi Academaidd oedd ar gael yng Nghymru er mwyn ennill y sgiliau fyddai’u hangen arna i ar gyfer gweithio y tu hwnt i ffiniau arferol Practis Cyffredinol, ac arbenigo mewn ymchwil a hyfforddi academaidd ym maes gofal sylfaenol. A dweud y gwir, erbyn hyn rydw i’n ddigon ffodus i fod yn un o ddim ond tri meddyg teulu sy’n hyfforddi yng Nghymru I gael eu derbyn ar y Cynllun Hyfforddi Academaidd.

“Oherwydd bod gen i le ar y Cynllun Hyfforddi Academaidd, mae hyn yn golygu y galla i bellach gymryd rhan mewn ymchwil uchel ei barch ym maes Gofal Sylfaenol, a fydd yn ychwanegu agwedd arall at fy ngyrfa fel meddyg teulu, yn ogystal â’m galluogi i fynd ymlaen i addysgu’r genhedlaeth nesaf o feddygon teulu dan hyfforddiant. Ar y cyd â’r Sefydliad Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus, rydw i wedi bod yn rhan o waith ymchwil ym maes heintiau ac imiwneiddio, ond rydw i hefyd yn helpu i ddatblygu a darparu’r cwricwlwm newydd ar gyfer myfyrwyr meddygol, sy’n cynnwys dulliau dysgu ac arholiadau newydd. Mae hyblygrwydd fy hyfforddiant yma yng Nghymru wedi bod o’r radd flaenaf. Rydw i wedi gallu gohirio fy astudiaethau er mwyn cael babi, ac ailgydio yn union yr un lle pan oedd yr amser yn addas i fi. Roedd hynny’n golygu y gallwn i wneud yr hyfforddiant i gyd-daro â fy mywyd.

“Mae Cymru’n lle rhagorol i hyfforddi, gweithio a byw. Dyna pam y dewisodd fy ng┼Ár a minnau setlo yma a magu ein teulu. Fe faswn i’n annog pob myfyriwr meddygaeth i ystyried o ddifri yr holl bethau sydd gan Gymru i’w cynnig wrth ddewis ble i gwblhau’u hyfforddiant.”