Straeon Meddygol

Darllenwch straeon am feddygon sy'n byw yma i gael gwybod pam fod Cymru yn le mor wych i hyfforddi a gweithio.

Dr Craig Beaton 
Croeso cynnes Cymreig mewn lle sy’n gartref erbyn hyn

Dr Linnett Griffiths
Hyfforddiant sy’n gyfeillgar i fagu teulu yn gwneud Gogledd Cymru’n ddewis amlwg

Dr David Williams
Hyfforddiant hyblyg sy’n gweithio o gwmpas eich bywyd

Dr Andrew McKnight
Amgylchedd gweithio â chysylltiadau da yn annog meddyg teulu dan hyfforddiant i fyw yng Nghymru

Dr Ravikiran Shetty
Cyngor cyfeillgar yn arwain at yrfa sy’n bodloni yng Nghymru

Dr Nicholas Williams
Ysgogiad ariannol yn helpu gwerthwr dyfeisiadau meddygol i ailhyfforddi fel meddyg teulu yng ngorllewin Cymru

Dr Nyasha Mudondo
Daeth Nyasha o hyd i ffrindiau newydd a bodlonrwydd yn ei gyrfa ar ôl symud i Gymru

Dr David Moore
Meddyg teulu ym Mhowys a symudodd i Gymru i chwilio am fywyd mwy delfrydol

Dr Sam Lonsdale
Meddyg teulu a mam a leolir yng Nghaerdydd yn dweud: ‘Mae gan Gymru gymaint i’w gynnig fel lle i adeiladu gyrfa a magu teulu.’

Dr Muhammad Aslam
Cyfleoedd i ddatblygu a ffurfio dyfodol gofal iechyd

Dr Majd Protty
Cyfle hyfforddi meddygol unigryw i Gymru

Dr Leanne Griffin
Gwneud y gorau o bob cyfle

Dr Richard O'Shea
Pyndit rygbi’n troi’n feddyg teulu

Dr Holly Morgan
Hyfforddiant meddygol craidd sydd heb ei ail

Dr Kirstie Truman
Gwthio ffiniau Practis Cyffredinol

Dr Rebecca Andrews
Cefnogaeth ar bob cam o’r ffordd

Dr Fawaaz Nuzeebun
Meddyg teulu dan hyfforddiant yn dewis Cymru, er teithio'r byd

Dr Cheryl Anderson
Meddyg Teulu dan Hyfforddiant yn cael lle ar gynllun hyfforddi amlwg yng Nghymru

Dr Gwyndaf Williams
Practis Bywiog yn yCymoedd

Dr Dave Wilson
Llond trên o deithwyr neu lond pecyn o frechdanau? Dewis anodd...

Dr Heidi Phillips
Y bartneriaeth berffaith

Yr Athro Bharat Jasani
Ar flaen y gad mewn ymchwil feddygol

Dr Peter Saul
Hyfforddi’r genhedlaeth nesaf

Meddygol

Gall hyfforddi yng Nghymru agor drysau at nifer o gyfleoedd cyffrous o ran eich gyrfa, a hynny gyda chefnogaeth gan nyrsys profiadol sy'n eich helpu ar bob cam. Drwy ddewis ymarfer yma, gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau addysg a hyfforddi ardderchog.