Straeon Fferylliaeth

Darganfyddwch sut beth yw gweithio mewn fferyllfa ar gyfer y GIG yng Nghymru gan y bobl sy’n gweithio yno eisoes.

 

Lucinda Mulliss
Cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd sy’n ennill yng Ngogledd Cymru


Sam Macdonald
Hyfforddiant fferylliaeth o ansawdd gyda rhaglen hyblyg a strwythuredig

 

Reem El-Sharkawi
Cydweithio fel Fferyllydd yn Ne Cymru