Straeon a Phencampwyr

Dewch i wybod sut brofiad ydyw i weithio i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru gan y bobl sydd eisoes yn gwneud hynny.

Straeon Fferylliaeth

Straeon Meddygol

Straeon Nyrsio a Bydwreigiaeth

Straeon Seiciatreg

 

Meddygol

Gall hyfforddi yng Nghymru agor drysau at nifer o gyfleoedd cyffrous o ran eich gyrfa, a hynny gyda chefnogaeth gan nyrsys profiadol sy'n eich helpu ar bob cam. Drwy ddewis ymarfer yma, gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau addysg a hyfforddi ardderchog.

Nyrsio a Bydwreigiaeth

Fel nyrs yng Nghymru, cewch gyfle i barhau â thraddodiadau’r GIG yn y fan lle dechreuodd y gwasanaeth, a dylanwadu ar ddyfodol nyrsio.