Hyfforddi

Fferylliaeth 

Mae Cymru yn cynnig dewis rhagorol o gyfleoedd hyfforddi o safon, sy’n strwythuredig ac yn berthnasol. Cewch hefyd gymorth gyrfaoedd nes i chi gofrestru fel gweithiwr fferylliaeth proffesiynol, ac wedi hynny, oherwydd yng Nghymru mae eich datblygiad proffesiynol parhaus mor bwysig i ni ag y mae i chi.  Dysgu mwy...

Meddygol

Drwy hyfforddi yng Nghymru bydd gennych ddewis o sawl rhaglen hyfforddi arbenigol, hyblyg, o ansawdd uchel. Cewch hefyd gymorth gan feddygon profiadol fydd yn cefnogi eich datblygiad.  Dysgu mwy...

Nyrsio a Bydwreigiaeth

Trwy hyfforddi yng Nghymru, gallwch fanteisio ar lawer o gyfleoedd gyrfaol cyffrous gyda chefnogaeth cydweithwyr profiadol ar bob cam o’ch datblygiad.

Trwy ymarfer yng Nghymru, gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau addysg a hyfforddiant ardderchog. Dysgu mwy...