Gweithio

Doctors in scrubs

Fferylliaeth 

Yng Nghymru, rydym yn gwerthfawrogi fferyllwyr a’r cyfraniad pwysig yr ydych yn ei wneud i iechyd pobl yn eich ardal leol. Mae rhagolygon cyflogaeth rhagorol ar ôl cymhwyso waeth pa sector neu rôl y byddwch yn eu dewis.

Dysgu mwy...

Meddygol

Fel meddyg yng Nghymru, dyma’ch cyfle chi i barhau â thraddodiad y GIG yng ngwlad ei febyd a dylanwadu ar fodelau gofal y dyfodol.

Dysgu mwy...

Nyrsio

Fel nyrs yng Nghymru, cewch gyfle i hyrwyddo traddodiadau’r GIG yn nharddle’r gwasanaeth, a dylanwadu ar ddyfodol nyrsio.

Dysgu mwy...