Gweithio

Fferylliaeth 

Yng Nghymru, rydym yn gwerthfawrogi fferyllwyr a’r cyfraniad pwysig yr ydych yn ei wneud i iechyd pobl yn eich ardal leol. Mae rhagolygon cyflogaeth rhagorol ar ôl cymhwyso waeth pa sector neu rôl y byddwch yn eu dewis.

Dysgu mwy...

Meddygol

Fel meddyg yng Nghymru, dyma’ch cyfle chi i barhau â thraddodiad y GIG yng ngwlad ei febyd a dylanwadu ar fodelau gofal y dyfodol.

Dysgu mwy...

Nyrsio a Bydwreigiaeth

Yng Nghymru, cewch gyfle i barhau â thraddodiadau’r GIG yn y fan lle dechreuodd y gwasanaeth, a dylanwadu ar ddyfodol gwasanaethau nyrsio a bydwreigiaeth.

Dysgu mwy...